You are entering on your own risk

This section has nothing to do with cruising and if you are under 21, you should definitely return where you came from.

[Back to Scorpio's Home Page]

The following pictures are not for the faint hearted.

Ok, maybe the waiver just increased your interest. Sorry to disappoint you, but this section only contains photos of old class mates gathering every 5 years to talk with old men about the 1960s.

nsl

Lärkans studenter, årgång 1969

Här har jag börjat samla klassfoton och foton från klassträffarna vi haft vart 5 år sedan 1989. Inte för att de skulle innehålla material av allmänt intresse, utan för att detta är det enklaste medel jag har till förfogande.

År 2014 firade vi att vi blivit 45 år äldre än när vi skrev studenten!

Innehåll:

Fotografierna