· T h e · S w a n · N a u t o r 4 3 · k e t c h ·  
scorpiologo1
sextant

INTRODUKTION PÅ SVENSKA
Sama Suomeksi

Snabblinkar till ett urval sidor:

Dessa hemsidor kom till i augusti 2003 och har därefter uppdaterats mer eller mindre regelbundet. De gamla sidorna, som i olika versioner funnits på en annan adress alltsedan år 1996 uppdateras inte härefter.

Tyvärr skulle det bli allt för jobbigt, att upprätthålla flere språkversioner av denna hemsida. Eftersom avsikten med den ursprungligen endast var, att hålla kontakt med vänner och bekanta hemma i Finland och Sverige var kanske inte valet av det engelska språket i början självklart. Under årens lopp har emellertid antalet nya vänner, som vi haft nöjet att stifta bekantskap med och som varken talar svenska eller finska ökat kraftigt. Eftersom alla där hemma även talar engelska, blev språkvalet till slut naturligt.

Vi sålde alltså huset till slut och flyttade ombord sommaren 2000. De 10 föregående åren hade vi faktiskt lyckats tillbringa ca 4 månader per år ombord trots jobb därhemma och barnens skolgång. Livet ombord var alltså redan grundligt testat under ca 30.000 sjömil, som förde oss till närmare 50 länder eller autonoma öar. Eftersom vi på grund av barnens skolgång tidigare varit hänvisade i huvudsak till tidpunkten för den nordiska sommaren, så rörde vi oss på de rätta ställen under "fel tid": dvs somrarna i tropikerna och vintrarna i Norden.

Vårt nya liv ger oss möjligheten att vända på steken. Från juni till augusti upplever vi somrarna på stugan vid stranden av den stora sjön Saimen i östra Finland, men resten av årets 9 månader är vårt hem beläget på varmare breddgrader. Det fina med långfärdsseglingen är att vi hela tiden är både hemma, "på väg" och "framme".

Vi har ingen strikt plan och påstår heller inte, att målet är en jordenruntseglats. Eftersom vi föredrar de varmare breddgraderna och försöker undvika motvindar skulle det emellertid inte vara förvånande, om vi en dag upptäcker, att den enklaste vägen tillbaka till Europa betyder fortsatt västerlig kurs. Det ser passaden och monsunen till. (Kommentar 2006: den dagen kom då vi startade seglatsen över Stilla havet).

Denhär web hemsidan ger oss möjlighet att hålla kontakt med vänner och bekanta samt förmedla våra upplevelser till likasinnade. Kom gärna tillbaka och följ med på resan, vi försöker uppdatera innehållet efter förmåga.

Men, i själva verket, så finns här faktiskt några historier även på svenska: Se Stories Index och Press Room. Här finns även en förteckning över de fritidssegelbåtar, som seglat jorden runt under finländskt befäl.

Jag har inkluderat vissa data beträffande både min farmors far och min farfars far, men av helt olika orsaker: Historien om Henrik Skog har nära samband med segling samt sjöliv i allmänhet, medan släktföreningen som bär namn efter Malkus Lindblom är inhyst endast av den anledningen, att denna websida har varit ett för mig lätt tillgängligt verktyg.

Skicka oss gärna en hälsning med flaskposten upptill, som öppnar ditt mejlprogram. Om du använder webmail skall du använda vår primära adress scorpiosail(at)hotmail.com (men givetvis ersätta "at" med @).